Nedir bu ERP ?

Erp terimi artık kavram olarak bir çok şirket ve çalışan tarafından bilinir hale geldi. 1960 yıllarında MRP ( Material Requirement Planing ) ile başlayan terim MRP II , CRP ,B2B,B2C gibi kavramları kendi içerisine kata kata yıllar içerisinde ERP ( Enterpire Resource Planing ) Kavramı olarak genişletildi. Temel manada ERP şirket süreçlerini tekrar değerlendirerek çeşitli departmanlardan gelen bilgiyi ortak bir veri merkezinde toplamak bu verilere göre Raporlama almak ,bu Raporları temel teşkil ederek şirket içerisinde makro ve mikro bazda iyileştirmeler olarak tanımlanabilir.

Firma süreçleri ise firmaların yıllardan beri oluşturdukları kültür ve deneyimlerle şirketin içerisindeki iş yapma prosedürlerini belirler. Bu süreçleri doğru veya yanlış şekilde belirleyen firmalarda genellikle maalesef patron veya patronun güven duyduğu çalışanlardır. Piyasa koşullarına ve yönetici transferlerine uygun olarak iş süreçleri şirket içerisinde zaman geçtikçe gelişir ,değişir. Sonunda öyle bir noktaya gelir ki süreçlere ait iş akışlarını oluşturan insanlar kendi kurdukları bu akışların zararlarını ,yanlışlarını kabullenmek ve değiştirmek zorunda kalırlar.Bazen de yanlışın üzerine oturan yönetici veya patron kendi kurduğu bu sistemle var olduğuna inandığı için şirket büyük oranda kaybedene kadar sistemi değiştirmez. Bu akışların verdiği zararları mali açıdan değerlendirebilecek bir anlayışı ortaya koymaya çalışanları ise yöneticiler benzer nedenlerle rakip olarak görebilir , sırt çevirebilirler.

ERP satın alınmadan önce Firma , üst yönetim , çalışanlar firma süreçlerinin değişebileceğini bilmeli , cesur bir şekilde kendi kurdukları yapının değişebileceğini kabul etmelidirler. Bu değişimi kabullenmeyen departmanlar , kişiler genelde Kurulan Projeyi kabul etmez , içerisinde olmaz Projeyi desteklemez.

Türkiye’de gördüğüm yanlışlardan en büyüğü Program satın alındığında iş süreçlerini iyi bilmeyen danışman , firma , bayi bir firma’da Programı uygulamaya başladığında Süreç iyileştirmesi yapmadan ve düşünmeden çeşitli endişelerle ( En çok ‘da firma yöneticilerinden gelecek tepki nedeni ile ) yıllardır o sistemi yanlış kuran ,yanlış işleten firma patronlarına firma yöneticilerine göre eski sistemin üzerine yazılımı kurmaktadır Elbette kısa vade ‘de eski sistemin benzerini yeni yazılımla kuran firma yöneticileri bu durumdan bir memnuniyetsizlik hissetmezler , Zira eski sistemin devamı sayılan bu yapı sorunlu süreçleri ortaya çıkarmamakta dolayısı ile Eski tas Eski hamam anlayışı ile herkes memnun bir şekilde işler devam etmektedir.

Analiz yaptığım firmalarda firmanın değişen veya büyüyen organizasyonuna uygun olarak özellikle kurum kültürü tam olarak oturmayan firmalarda süreçleri yeni gelen kişilerin de bakış açıları , tecrübeleri ile değiştirdiğini gözlemledim. Zira her yeni gelen kişi bir önceki geldiği firmadaki kültürü ve birikimi ile gelerek kendisinden değer katmasını bekleyen şirket için kendi inandığı değerleri ortaya koyuyor ve özellikle personel sirkülasyonunun yoğun olduğu firmalarda bu değişim uzun vade ‘de zarar olarak geri dönebiliyor. Zira her yeni gelen eski sistem ve süreçler noktasına değinir ve değiştirmeye çalışır. Yeni gelen kişiden Rakip firmanın özelliklerini kendi şirketine aktarmasını sağlayan patronlarda kişiyi yanlış konumlandırdıkları için bir müddet sonra pişmanlık hissedebilirler. Her firma hangi sektörde olursa olsun süreçlerini rakibinin değerleri ile değil kendisine ait olan süreçleri iyileştirerek değerlerini ortaya koymalıdır.

Bu noktada ERP mi önemli , süreç mi ve hangi ERP’nin bu noktada doğru çalışma gerçekleştirdiğini kendimize sorduğumuzda Cevabının ‘da biraz kompleks olduğunu söyleyebilirim. Zira ERP projesi alan bir firma ,doğru proje takımı , doğru danışman firma, Birikimli danışman, ve firmasında doğru konumlanan bir proje yöneticisi ile aynı yazılımdan 90 puanlı bir proje çıkartabilirken aynı yazılım ile doğru kurulmayan proje ekibi ve tecrübesiz bir danışmanla 30 puanlık bir proje çıkartabilir. ERP ‘ler içerisindeki zorlayan faktörler ve bu bize uygun değil ! tanımlamaları bazen aslında firmanın olması gereken süreçleri yanlış işlettiği içindir ve bu noktada bunu kabul etmeyen firma ile proje noktasında görüş ayrılıkları olabilir. ERP ‘ler kendi bünyesinde süreçleri doğru noktada işletmeye zorlamaları halinde Firmanın üst yönetimi desteği ile birlikte firma süreçlerini ‘de iyileştirerek harika projeler çıkartabilirler. Bu nedenle ERP kendi içerisinde süreci kişi kontrolünden çıkartacak detaylara sahip olmalıdır.
ERP projelerinde yanlış bir sürece yapıyı kurmaktansa , iyileştirilen bir sürece kurmak , ERP’nin yapısındaki süreci anlamaya çalışmak , bu noktada açık olabilmek başarıya ulaştıran faktör olacaktır.
Sonuç olarak ERP ihtiyacı kurduğunuz ve yanlış işlettiğiniz süreçlerden doğar. Bu süreçleri aslında farkında olmasanız ‘da izin verir ve doğru proje takımı kurarsanız iyileştirir.Süreçler ERP’ye neden olur ERP ise süreçleri uygun ortamlar olursa geliştirir ve değiştirir.

Yorumlarınız Diğer Kullanıcılara da Faydası olacağını Biliyor musunuz ? Yorumlarınızı Bizimle Paylaşır mısınız ?

      Yorum Yazın