Logo Yazılım’ın Ar-Ge Yatırımları

TOPLAM GELIRIN YÜZDE 30’U AR-GE’YE

BUNDAN TAM 35 YIL önce “girişimcilik ve inovasyon” ilkeleri üzerine kurulan Logo Yazılım bugün Romanya’da, Hindistan’da ve Almanya’da yatırımları bulunan, uluslararası bir yüksek teknoloji grubuna dönüştü. Hızla değişen, dönüşen ve yoğun bir rekabete sahne olan bilişim sektöründe böyle sürdürülebilir bir başarı hikayesine imza atmamızda en önemli unsurlardan biri Ar-Ge’ye verdiğimiz önem. Bizi Ar-Ge 250 araştırmasında ilk 100’e taşıyan ve cirosundan Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran şirket listesinin ilk sıralarında yer almamızı sağlayan da bu yaklaşımımız.

Ar-Ge çalışmalarında pusulamız dünya teknoloji trendlerine paralel ürünler geliştirirken en iyi kullanıcı deneyimine ve yüksek performansa ulaşmak. Bunun için ekibimizin yüzde 70 gibi büyük bölümünü Ar-Ge alanında konumlandırıyor; teknolojiden kaliteye, analizden tasarıma tüm ürün geliştirme süreçlerini yenilikçi ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bütçesel olarak baktığımızda ise 2018 yılında elde ettiğimiz toplam gelirin yüzde 30’unu Ar-Ge’ye ayırdık. Böylece müşterilerimizi ileriye taşıyacak çözümler geliştirmeye, geleceğe ve yeni teknolojilere odaklanırken güçlü bir kaynağa sahip olduk. Bu, yalnızca Türkiye’de değil, global arenada dahi şirketlerin kolay ulaştığı bir oran değil. Ancak bizi rekabette bir adım ileriye taşıyan, müşterilerimiz için daha kolay kullanımlı, mobil ve etkili ürünler geliştirmemizi sağlayan çok önemli bir kaynak.

Ar-Ge çalışmalarında pusulamız dünya teknoloji trendlerine paralel ürünler geliştirirken en iyi kullanıcı deneyimine ve yüksek performansa ulaşmak

Ar-Ge bütçemizi yönetirken de üç “Görüş Ufuğu” yaklaşımı ile kısa, orta ve uzun vadeli iyileşme ve gelişme hedeflerinde eş zamanlı olarak ilerleme kaydediyoruz. Ufuk 1 kapsamında içinde bulunduğumuz yılda iyi bir performans göstermek için yaptığımız geliştirmeler yer alıyor. Bunlar mevcut ürünlerde müşterilerden, iş ortaklarından ve şirket içinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda gerekli görülen geliştirme ve iyileştirmeleri kapsıyor. Ar-Ge bütçesi ve enerjisinin yüzde 60’ı Ufuk 1 doğrultusundaki çalışmalara aktarılıyor.

Bu kapsamda 2018 yılında Ürün Geliştirme ekibimiz tarafından geliştirilen yeni özellik sayısı 4 bin 58’i buldu. Daha orta ve uzun vadeye yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı ise Ufuk 2 ve Ufuk 3 kapsamında ele alıyoruz. Ar-Ge bütçemizin yüzde 30’luk bir kısmını ayırdığımız Ufuk 2, yeni ürünlerdeki geliştirmeleri ve 1,5 – 2 yıl içerisindeki sektörel ihtiyaçlara yönelik ürünleri içeriyor. Ufuk 3 ise dijital dönüşümün odağını oluşturan bulut, büyük veri, makine öğrenmesi gibi alanlardaki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızdan meydana geliyor. Bunların yanı sıra satın alma ve birleşme yöntemleriyle de aramıza katılan şirketlerin bütün bilgi birikimini, teknolojisini ve ürünlerini kendimize transfer ediyoruz. Bu firmaların ürünlerini kendi platformlarımıza taşıyoruz, onları daha verimli, arayüz açısında Logo standartlarına daha uygun, daha kaliteli bir üretim hattına dahil ediyoruz. Bunlar da araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde önemli bir yer tutuyor. Tüm bu yatırımları, Logo’nun istikrarlı büyümesinin de sebebi olarak görüyoruz.

Kaynak : www.logo.com.tr

 Logo Bayileri

, , , , , ,

Yorumlarınız Diğer Kullanıcılara da Faydası olacağını Biliyor musunuz ? Yorumlarınızı Bizimle Paylaşır mısınız ?

      Yorum Yazın

      Logo Yazılım Ürün ve Hizmetleri