Logo Projelerinde İş ortağı Seçimi

Logo Yazılım Danışman iş Ortağı Seçimi

Logo projelerinizi yönetecek Logo yazılım danışman firmanın tecrübesi projenizi olumlu yada olumsuz etkiler.

LOGO İŞ ORTAĞI  DANIŞMANLIĞININ ÖNEMİ?

Logo ERP uygulamaları, kur çalıştır hazır uygulamalar değildir. Erp gibi işletmeleri uçtan uca kapsayan uygulamalar genel olarak iş süreçlerini yeniden yapılandırmayı, disiplin altına almayı ve standartlaştırmayı gerektirir. Bu nedenle, işletmelerin ERP ye geçiş yada mevcut ERP sistemlerini değiştirme süreçleri bir PROJE olarak ele alınmalı. Şirketler ERP Proje adımlarının her hangi birinde danışmanlık yada uyarlama hizmeti alabilmekte iken önerimiz ERP uygulamasının seçiminden canlıya geçiş ve sonrasında destek süreçlerinin tümünü kapsayan danışmanlık ve uyarlama hizmeti, projeden beklentileri en süt düzeyde ve en verimli şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. ERP projeleri uzun soluklu projeler olduğundan proje süresince çıkabilecek sorun ve dirençlerin çözümünde de danışmanlık hizmeti projeye hız ve katma değer sağlayacaktır.

Logo Projelerinin tek ayağı kurulum, eğitim ve implementasyon süreçleri değildir. Hatta büyük bir kısmı süreçlerin analiz edilmesi, iş süreçlerinin sadeleştirilerek daha işlevsel hale getirilmesi ve insan kaynağının iyi yönetilmesi ile ilgilidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ERP projelerinde başarısızlığın %20’si yazılım ve teknik yetersizliklerden, %80’i ise iş süreçlerinin iyi analiz edilmemesi, süreç kurgusunun doğru yapılamaması, organizasyon ve insan kaynağını yanlış yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Organizasyonel değişimin doğru yapılması ve tüm yapının projeyi sahiplenmesi en kritik faktörlerdendir. ERP’nin sadece işlevsel bir araç olmadığının ve bir kültür olduğunun farkındalığı tüm organizasyona kazandırılması gerekir. Adından da belli olduğu gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) tüm kurumun kaynaklarının ve süreçlerin bir arada planlanması ve işletilmesi kültürüdür. Elbette yazılım bir ERP projesinin parçasıdır. Fakat sadece bu kültürün dijitalleştirilmesinden ve bu ERP kültürünün yönetilmesinde teknolojiden faydalanılmasından ibarettir. Dolayısıyla bir ERP projesi sadece yazılımın entegrasyonunu değil, organizasyona Kurumsal Kaynak Planlaması kültürünün kazandırılması projesidir.

LOGO İŞ ORTAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 •  Logo iş ortağı danışan firmanın sizin sektörünüzde tecrübesi var mı ?
 • Projenin kapsamına göre yeterli ekibi mevcut mu ?
 • Hizmet verdiği aktif müşteri referansları ? ihtiyaç olması halinde bu referanslar ziyaret edilip fikirleri alınmalı.
 • Kurumsal kimliğine uygun iletişim kanalları mevcut mu ? ( Web sitesi Çağrı destek merkezi vb)
 • Hizmet verdiği çözümlerle ile ilgili güncel sertifikaları mevcut mu ? (gerektiğinde talep edebilirsiniz)
 • Doğru zaman planlaması ve yönetimi yapabiliyor mu ?

 

Yorumlarınız Diğer Kullanıcılara da Faydası olacağını Biliyor musunuz ? Yorumlarınızı Bizimle Paylaşır mısınız ?

   Yorum Yazın

   Logo Yazılım Ürün ve Hizmetleri